Mogelijkheden - Fokvereniging Het Friesch Paard Limburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Mogelijkheden

Sponsoring

Fokvereniging ‘Het Friesch Paard Limburg’
Penningmeester: Maria v Driel

Kanaalstraat 16

5757 RP Liessel
  
Tel.: 06-12274426
E - mail:  penningmeester@hetfrieschpaardlimburg.com

R
abobank  Panningen IBAN nummer NL88 RABO 0120756196


                                                                                                                                        
Geachte heer, mevrouw,

Door middel van dit schrijven willen wij graag de mogelijkheden voor adverteren bij, en sponsoring van
onze vereniging onder uw aandacht brengen.

Wij zijn een vereniging met zo’n 200 leden en begunstigers en verspreiden in deze oplage minimaal
3 maal per jaar een digitale nieuwsbrief. Tevens drukken wij 1 maal per jaar onze fokdagcatalogus  en ons jaarboek,
welke naar al onze leden, de deelnemers en onze sponsoren wordt verstuurd.
Wij organiseren jaarlijks diverse keuringen, vergaderingen, lezingen&cursussen en dressuurwedstrijden.

Wij kunnen u de volgende mogelijkheden bieden voor uw advertenties en/of sponsoring.

Fokdagcatalogus + Jaarboek en op de site
 ½  pagina  €  75,00
Fokdagcatalogus + jaarboek en op de site
 1   pagina  €  100,00

Stand op de fokdag         €   50,00
Rubrieksponsor Fokdag     in overleg
Ringsponsor Fokdag      
  in overleg

Sponsoring van onze dressuurwedstrijd   in overleg

Prijzen zijn op jaarbasis en exclusief BTW

Ook hebben wij ieder jaar tijdens onze jaarvergadering een tombola. mocht u goederen in natura (of tegoedbonnen) willen schenken, dan komen wij deze graag bij u ophalen en de details met u bespreken.

Sponsoring tijdens de jaarlijkse fokdag, de dressuurwedstrijden of een van de andere evenementen,
is te allen tijde mogelijk, invulling geschied  in overleg wat betreft de mogelijkheden en kosten.
Een advertorial of ingezonden stuk op onze website is altijd mogelijk voor onze adverteerders, na overleg
en goedkeuring van de redaktie.

Voor vragen, ideeën of suggusties kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende of met het bestuur
van de fokvereniging via onze website.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Slootjes

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu